Afspraken en tarieven

Afspraken

Na een aanmelding neem ik binnen 24 uur contact met je op en volgt er een intake of word je verteld dat er een wachtlijst is en hierover met je overlegd. Bij een intake staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Ook worden vragenlijsten voor SI onderzoek en primaire reflexen gebruikt om de hulpvraag beter in kaart te brengen. Hierna wordt een behandelplan opgesteld en met de ouders of verzorgers van de cliënt (bij meerderjarigen met de cliënt zelf) besproken. In dit behandelplan staan de doelen en deze bevat ook informatie waarmee ik begeleiding aan de ouders of verzorgers geef.
Bij de behandelingen worden handvatten en adviezen gegeven waarmee je direct aan de slag gaat. Behandelingen zijn alleen succesvol als de thuisopdrachten die ik meegeef, goed worden uitgevoerd.

Er wordt een behandelovereenkomst gebruikt waarin – naast afspraken over annulering van een afspraak en tijdsduur van 1 behandeling en tarieven – ook de privacy rechten van de cliënt worden vastgelegd. Deze privacy rechten zijn conform de nieuwe AVG wetgeving welke geldt vanaf 25 mei 2018.
Periodiek zal ik een verslag maken van de behandelingen waarbij geldt dat ik wettelijk verplicht ben ook een verslag te maken voor de verwijzer, maar ook hier zullen de AVG richtlijnen worden gevolgd
Informatie zal niet zonder overleg gedeeld worden met derden, en als er sprake is van verwijzing zal in overleg met ouders bekeken worden welke informatie er met de verwijzer gedeeld wordt. Bij overleg met derden, zoals school, zal dit van tevoren overlegd worden.
Indien ouders of verzorgers tijdens mijn behandelingen opnames maken van mij en hun kind, geldt ook dat deze niet aan derden getoond mogen worden zonder mijn toestemming!

Tijdsduur, frequentie en tarieven

Intake/kennismaking (45 – 60 minuten) waarin ik mijn werkwijze toelicht zonder het kind € 90,-
Intake/kennismaking (45 – 60 minuten) met kind (na afsluiten traject wordt dit gerestitueerd) € 175,-
Kort telefonisch overleg voor bijv. het verzetten van een afspraak gratis
Reflexintegratie behandelingen duren 60 tot 75 minuten behandeling in het traject tarief op aanvraag

Ik bied mijn diensten aan in de vorm van trajecten.

Dit houdt het volgende in:

  • Onderzoek waarbij we de hulpvraag in kaart brengen en onderzoek doen zodat jij ook tussen door je vragen kunt stellen. Hiervan krijg je een verslag
  • een aantal directe behandelingen
  • Contact tussendoor en uitleg aan school etc indien dit van toepassing is

Bij afname van een traject worden de kosten van het kennismakingsgesprek gerestitueerd.

Sinds 1 januari 2018 heb ik geen contracten meer met de zorgverzekeraars. Je krijgt daarom 1x per maand zelf een factuur van mij. Meestal de eerste 3 maanden om de week en daarna 1x per 3 weken. Hiervan kan afgeweken worden indien dit nodig is . Trajecten worden op maat gemaakt.

De frequentie bij reflexintegratie behandelingen is meestal 1x 3 weken en bij logopedische behandelingen indien nodig vaker.

Hieronder staat beschreven wat wij als PRAKTIJK PETRA VAN NOORT-VAN RIEMSDIJK van je verwachten

  • Kom op elke afspraak
  • Kom op tijd
  • Neem plaats in de wachtkamer, je wordt opgehaald
  • Als je niet kunt komen, wordt verwacht dat je dit 24 uur van te voren doorgeeft
  • Zo niet ben ik genoodzaakt deze behandeling toch in rekening te brengen
  • Geef een wijziging in naam, adres,huisarts, telefoonnummer, of zorgverzekeraar zo snel mogelijk aan mij door.

Klachten

Voor klachten ben ik aangesloten bij de onafhankelijke organisatie Zorgportaal.

Hier vind je informatie over de klachtenprocedure

En hier vind je informatie over de NVLF