Opleiding

Verdiepingsopleiding bij Petra – alles wat je erover wilt weten

Mijn verdiepingsopleiding is speciaal voor professionals die met kinderen werken en die op een andere manier naar gedrag willen kijken bij autisme, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid.
Het werkt echter ook bij kinderen met ADHD of ADD.

Je leert op een ander niveau kijken. Je hebt een bewust niveau en een onderbewust niveau. In dat onderbewustzijn worden ervaringen opgeslagen. Bij een nieuwe ervaring refereert ons onderbewustzijn aan een vorige ervaring.

Problemen tijdens de zwangerschap of na de bevalling zorgen ervoor dat een kind zich op onbewust niveau vaak niet veilig voelt. Dit wordt op dit niveau als een trauma ervaren.
Problemen die hieruit voort kunnen komen:

 • faalangst
 • weinig zelfvertrouwen
 • problemen met sociale contacten
 • heel sterk op een spoor zitten
 • snel ruzie met hun omgeving
 • slaapproblemen
Praktijk Petra van Noort Prikbo academie
Praktijk Petra van Noort Prikbo academie

Wanneer jij een brandend verlangen hebt om:

 • de kinderen waar je mee werkt nog beter te helpen
 • je kennis van het ondersteunend inzetten van bewegingsoefeningen te vergroten
 • praktische tools te krijgen om met kinderen met autisme en of hooggevoeligheid te werken
 • meer kennis te krijgen over prikkelverwerking en de rol van reflexen daarin
 • op een andere manier naar gedrag te kijken is deze opleiding precies wat je zoekt.

What is in it for me:

Na het volgen van de verdiepingsopleiding kun je:

 • kinderen met autisme coachen zodat ze prikkels beter leren verwerken – doordat ze zichzelf leren aansturen hebben ze minder behoefte om te wiebelen en te friemelen om hun concentratie vast te houden;
 • door middel van praktische oefeningen en tools het kind efficiënter begeleiden naar een oplossing voor het probleem;
 • de kennis die je al hebt integreren in mijn methode die bestaat uit verschillende technieken;
 • ouders coachen in de prikkelverwerking van hun kind – het kiest niet voor zijn gedrag, maar het overkomt hem vanuit het onderbewustzijn;
 • het gesprek met ouders visueel ondersteunen – met de methode ‘Kleur je gesprek’;
 • met een stappenplan werken om de problemen op het gebied van prikkelverwerking in kaart te brengen en te begeleiden – dit stappenplan bevat de verschillende technieken die ik gebruik;
 • de verstorende reflexpatronen herkennen en coachen met eenvoudige oefeningen;
 • ervaren wat de kracht is van het verbinden van de verschillende technieken die je In de opleiding krijgt.

Ik ben ervan overtuigd dat ook jij kunt leren werken met mijn methode.
Uiteraard blijft het belangrijk om een kind met ernstige problematiek door te sturen naar iemand die gespecialiseerd is in het werken met reflexen. Mijn ervaring is echter dat je zelf als coach of therapeut – met behulp van de juiste handvatten – al heel veel kunt doen.

opleiding Petra van Noort
Opleiding Praktijk Petra van Noort

Wie ben ik en waarom doe ik dit?

Toen mijn kinderen klein waren zat ik vaak met mijn handen in het haar. Elke keer was het weer een hele zoektocht voor ons als ouders.
Regelmatig liepen we tegen muren op, omdat we maar niet verder kwamen dan het labeltje autisme.
Ik wilde zo graag handvatten krijgen, en duidelijkheid waarom onze kinderen zo ‘anders’ reageerden.
Die vraag kwam ik later ook steeds weer tegen bij de ouders waar ik mee ging werken. Echt begrip voor de ouders, die met allerlei emoties zitten, is er vaak niet.
Verwerken van prikkels hoort er gewoon bij, krijgen ze vaak te horen.

Waarom werkt mijn methode zo goed?

Met ruim 20 jaar ervaring in mijn eigen praktijk en vanuit de ervaringen met mijn eigen kinderen heb ik een eigen methode ontwikkeld. Waarom werkt deze methode zo goed bij deze doelgroep dat mensen uit het hele land erop afkomen?

Terug naar de basis! Wanneer er sprake is van verstoringen in de reflexpatronen houden deze het kind tegen in de ontwikkeling. Daarom kijken we bij deze doelgroep – kinderen met autisme, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid of een combinatie – als eerste naar de basis.

Al heel vaak heb ik kinderen op zien bloeien als er eens verder gekeken wordt dan het voor de hand liggende, en echt geluisterd wordt.
Dit is mijn missie geworden en zo is ook deze fantastische, praktische verdiepingsopleiding ontstaan.
Eerst heb ik jarenlang cursussen en workshops gegeven en inmiddels is het een complete online opleiding.

Praten zonder te praten. Deze technieken leerde ik van verschillende professionals. Maar vooral leerde ik door vallen en opstaan van mijn ervaringen als ouder. Wat werkt wel, wat werkt niet?

Het doel van de PRIKBO-methode is het begeleiden van alle aspecten die een rol spelen in de uitdagingen van het kind. Elke keer bekijk ik deze problemen door de bril van prikkelverwerking.

Ik werk met kinderen die:

 • faalangstig zijn
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • op school niet laten zien wat erin zit
 • niet tot werken komen omdat ze zich niet kunnen concentreren
 • om alles boos worden
 • ernstige slaapproblemen hebben
 • uitdagingen hebben om prikkels goed te kunnen verwerken
 • zich extra bewust zijn van zintuiglijke informatie (horen, zien, voelen, ruiken, proeven, evenwicht, het lichaamsbewustzijn en het zogenaamde zesde zintuig)
 • steeds over hun eigen grenzen heen gaan of over die van een ander
Petra van Noort prikkelverwerking
Petra van Noort prikkelverwerking

Hoe werkt mijn methode?

PRIKBO staat voor
P = prikkelverwerking
R = reflexen
I = inspireren
K = kijken naar het kind
B = beelddenken
O = ouders

Deze methode werkt aan het verbeteren van het lichaamsbewustzijn door:

 • meer bewust te zijn van hoe emoties te reguleren
 • het vergroten van eigenwaarde
 • meer rust te brengen door aan het onderbewustzijn te werken
 • meer rust en inzicht te brengen binnen het gezin door de inzichten visueel te maken
 • spelend met hun lichaam bezig te zijn plezier te leren en het zelf te ervaren